Żółta kontrolka oleju czy można jechać

Lampka kontrolna oleju jest wyłączona, gdy silnik pracuje, a poziom środka smarnego jest wystarczający, tzn. nie świeci się. Zapalenie się lampki sygnalizuje takie usterki, jak niski poziom oleju w skrzyni korbowej, niskie ciśnienie w układzie oleju silnikowego (np. zatkany filtr oleju, uszkodzona pompa oleju), uszkodzony czujnik poziomu oleju oraz inne, mniej typowe usterki. W każdym razie, jeśli kontrolka ciśnienia oleju świeci się lub miga – należy przede wszystkim sprawdzić poziom płynu smarującego. Jeśli jest ona normalna, należy poszukać przyczyny takiego stanu rzeczy i ją usunąć.

Praca maszyny z niskim poziomem oleju jest wysoce niepożądana, ponieważ w takich warunkach silnik jest narażony na ogromne przeciążenia mechaniczne i termiczne, co skraca jego żywotność i może doprowadzić do jego częściowego lub nawet całkowitego zniszczenia. Jeśli nie ma możliwości uzupełnienia oleju przynajmniej do poziomu minimalnego (lub lepiej średniego lub dwóch trzecich pełnego), to w skrajnym przypadku można pojechać do warsztatu samochodowego lub serwisu samochodowego z minimalnym obciążeniem, tzn. ze średnią prędkością (nie z dużą prędkością!) i z małą prędkością, gdzie można uzupełnić (lub całkowicie wymienić) olej silnikowy. Należy jednak pamiętać, że jeśli warsztat znajduje się daleko, lepiej zostawić samochód na miejscu i uzupełnić olej później.

Gdy na desce rozdzielczej świeci się kontrolka oleju (kontrolka oleju), najlepiej jest zaprzestać jazdy do czasu znalezienia przyczyny, w przeciwnym razie może dojść do „zaklinowania” silnika.

Przyczyny zaświecenia się kontrolki poziomu oleju

Przed przeanalizowaniem przyczyn, dla których może zapalić się kontrolka oleju, należy zapoznać się z definicjami. Lampki kontrolne w samochodzie są sterowane przez układ BCS – tzw. pokładowy układ sterowania. Steruje on wszystkimi światłami wyświetlanymi na desce rozdzielczej (włączone/wyłączone kierunkowskazy, światła mijania/drogowe, włączony hamulec postojowy itd.) W tym kontrolki poziomu oleju i ciśnienia oleju. Niektóre samochody (nowsze lub bardziej zaawansowane technologicznie) mają te lampki oddzielnie, a inne (starsze) zwykle mają tylko jedną lampkę i jest ona aktywowana, gdy ciśnienie oleju w skrzyni korbowej silnika jest niskie. Zazwyczaj żółta ikona (olejarka) na desce rozdzielczej symbolizuje niski poziom oleju, a czerwona lampka – niskie ciśnienie. Na nowoczesnych wyświetlaczach wielofunkcyjnych zamiast napisu „oiler” może pojawić się odpowiedni tekst.

Lampy można włączać niezależnie od siebie, ponieważ są one wyzwalane przez dwa czujniki (czujnik poziomu oleju i czujnik ciśnienia oleju silnikowego). Na przykład pompa olejowa jest w stanie zapewnić odpowiednie ciśnienie nawet przy niskim poziomie oleju. Zależy to jednak od poziomu – jeśli poziom jest krytycznie niski, nie będzie ciśnienia, ale jeśli poziom spadł tylko nieznacznie poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu, ciśnienie nadal będzie występować. I odwrotnie, jeśli poziom oleju mieści się w normalnym zakresie, może się zdarzyć, na przykład w przypadku zatkanego filtra oleju, że ciśnienie w układzie będzie niewystarczające do skutecznego smarowania części silnika. Znamiennym przykładem może być sytuacja, w której po przebiciu skrzyni korbowej najpierw zapala się lampka niskiego ciśnienia, a następnie lampka niskiego poziomu oleju.

Następnie przyjrzyjmy się przyczynom, dla których mogła zapalić się kontrolka ciśnienia/poziomu oleju. Jest ich trzynaście. Wymieńmy je w kolejności od prostych do bardziej złożonych.

Niski poziom oleju w skrzyni korbowej

Jest to najprostszy problem, z którym może sobie poradzić prawie każdy kierowca, nawet początkujący, bez konieczności korzystania z pomocy serwisu samochodowego. To prawda, jeśli nie jest to spowodowane nieszczelnością. Wszystkie samochody, nawet stare samochody gaźnikowe, są wyposażone we wskaźnik ciśnienia oleju.

Gdy jego wartość spada poniżej normy – wysyła sygnał do ECU (elektroniczna jednostka sterująca), a ten z kolei uruchamia odpowiednią lampkę na desce rozdzielczej. Światło nie miga, lecz świeci przez cały czas. W nowoczesnych pojazdach zamiast lampki kontrolnej może pojawić się napis Check Engine Oil Level (Sprawdź poziom oleju silnikowego), który bezpośrednio informuje kierowcę o konieczności sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni korbowej. Sytuacja może wystąpić w każdym trybie pracy silnika – na biegu jałowym, pod obciążeniem, podczas jazdy, parkowania, w wysokiej lub niskiej temperaturze itd.

Gdy zapłon jest włączony, ale silnik nie pracuje (położenie ON lub II), w wielu pojazdach włączają się wszystkie lampki i sygnalizatory na tablicy rozdzielczej, w tym lampka kontrolna oleju. Jednak po uruchomieniu silnika większość z nich gaśnie, również ta lampka kontrolna.

Ciekawym przypadkiem może być sytuacja, w której światło zapala się w pewnych sytuacjach (np. na kilka sekund), a następnie gaśnie. Może się tak zdarzyć, gdy samochód jedzie odpowiednio w górę lub w dół stromego wzniesienia/zbocza. Olej może przelać się do jednej z objętości skrzyni korbowej – przedniej lub tylnej. A jeśli wskaźnik poziomu oleju znajduje się na przeciwległym końcu, automatycznie spowoduje to zapalenie się kontrolki oleju podczas jazdy.

Taka sama sytuacja ma miejsce podczas jazdy z przechyłem bocznym lub podczas gwałtownego hamowania (choć to ostatnie jest mało prawdopodobne, a powody, dla których kontrolka oleju zapala się podczas hamowania, zostaną omówione nieco dalej). Jeśli kontrolka zgaśnie, gdy nadwozie znajdzie się w normalnym, poziomym położeniu, oznacza to, że w Twoim przypadku w skrzyni korbowej silnika jest za mało oleju.

Niewłaściwy olej

W szczególności lepkość jest nieprawidłowa, zwłaszcza w przypadku lepkości w niskich temperaturach. Jeśli na mrozie jest zbyt gęsty, pompa ma trudności z przepompowaniem go przez układ i ciśnienie jest niewystarczające, co jest wykrywane przez manometr. Podobnie podczas pracy maszyny zmienia się lepkość (lub olej ulega zabrudzeniu), dlatego w pewnych sytuacjach może dojść do zadziałania czujnika ciśnienia i zapalenia się lub migania wziernika oleju.

Słaba jakość filtra oleju

Dobry filtr oleju zawsze zawiera pewną ilość oleju silnikowego. Ma to na celu uniknięcie niedostatku oleju podczas uruchamiania silnika. Można to osiągnąć przez wprowadzenie do konstrukcji filtra zaworu zwrotnego lub podkładki blokującej. Elementy te zapewniają zablokowanie oleju po wyłączeniu silnika. Jednak w wadliwych filtrach elementy te mogą w ogóle nie występować lub nie spełniać prawidłowo swojej funkcji. W rezultacie olej z filtra spływa z powrotem do miski skrzyni korbowej, a w silniku przez kilka pierwszych sekund po uruchomieniu wzrasta ciśnienie. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ powoduje zwiększone zużycie części, a tym samym skraca ich ogólny okres eksploatacji. Zwykle lampka kontrolna oleju zapala się po uruchomieniu silnika, ale wkrótce gaśnie (po kilku sekundach/minutach).

Zatkany filtr oleju

Jeśli filtr oleju jest mocno zatkany, nie pozwala na prawidłowy przepływ oleju silnikowego. Prowadzi to po pierwsze do spadku ciśnienia w układzie olejowym, a po drugie do dodatkowego obciążenia pompy olejowej, co skraca jej żywotność i może spowodować awarię. Często aktywowane jest niskie ciśnienie lub poziom oleju. W nowoczesnych samochodach wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny może pojawić się komunikat Check Pressure Oil lub podobny, co tłumaczy się jako „sprawdź ciśnienie oleju silnikowego”. W takim przypadku, gdy kontrolka oleju zapala się na biegu jałowym lub przy niskich obrotach, może to oznaczać, że w układzie olejowym spadło ciśnienie, a zatkany filtr oleju jest jedną z przyczyn (ale nie jedyną).

Zawór redukcyjny ciśnienia pompy olejowej

Zawór redukcyjny pełni ważną funkcję w układzie olejowym pojazdu, tzn. reguluje, czyli zapobiega znacznemu wzrostowi lub spadkowi poziomu oleju w układzie. Obie te sytuacje mają negatywny wpływ na pracę silnika i jego poszczególnych elementów. W tym kontekście najczęściej pęka sprężyna zaworu. Albo po prostu rozciąga się z powodu zużycia lub złej jakości stali, z której jest wykonany. Inną możliwością jest zatkanie się z czasem światła zastawki. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy w samochodzie znajduje się brudny olej złej jakości lub gdy filtr oleju jest już bardzo zużyty. W przypadku awarii zaworu redukcyjnego ciśnienie oleju gwałtownie wzrasta przy wysokich prędkościach obrotowych silnika.

Uszkodzony czujnik poziomu oleju

Istnieją tu dwie możliwości. Pierwsza z nich, związana z omawianym problemem, polega na tym, że w przypadku awarii kontrolka oleju świeci się stale. Oznacza to, że jego suwak jest zablokowany (najczęściej „kałuża” oleju i tonie) lub wystąpiła inna usterka (zależna od konstrukcji czujnika). Bezpośrednią konsekwencją tego jest stale świecąca się kontrolka ciśnienia oleju.

Inny, przeciwny przypadek, który nie ma związku z tym tematem, polega na tym, że czujnik nie reaguje w żaden sposób na poziom oleju. W związku z tym w przypadku krytycznej redukcji kierowca nie będzie o tym wiedział, chyba że ręcznie sprawdzi poziom smaru w skrzyni korbowej za pomocą bagnetu. Taka sytuacja może prowadzić do znacznego zużycia silnika, aż do jego całkowitej awarii.

Należy zauważyć, że czujnik poziomu oleju jest urządzeniem wystarczająco niezawodnym, dlatego rzadko się psuje. Narażone są na nią stare urządzenia lub urządzenia instalowane w starych samochodach (np. popularnych VAZ-klasykach i podobnych samochodach krajowych). W nowoczesnych samochodach zagranicznych usterka ta występuje bardzo rzadko.

Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy np. zimą, przy ujemnych temperaturach, nierozgrzany silnik dosłownie „przebija” czujnik i zaczyna on przeciekać. W związku z tym nie wskazuje on prawidłowo ciśnienia. Z tego powodu przed jazdą w zimie zawsze należy rozgrzać silnik, chociaż wielu producentów samochodów twierdzi, że w nowoczesnych samochodach taka procedura nie jest konieczna.

Zatkane sito pompy olejowej

Sytuacja jest tu podobna do opisanej w przypadku filtra oleju. Jeśli filtr jest zatkany, przechodzi przez niego mniej oleju niż powinno, co obniża ciśnienie w układzie i prowadzi do spadku poziomu oleju. Ponadto w takiej sytuacji pompa olejowa ulega zużyciu, co znacznie skraca jej żywotność.

Uszkodzona pompa olejowa

Urządzenia te są dostępne w różnych typach – przekładniowe, próżniowe i obrotowe. Od tego będą też bezpośrednio zależeć przyczyny jej niepowodzenia. Jednak w każdym przypadku, jeśli pompa oleju nie działa, ciśnienie w układzie nie będzie utrzymywane i dlatego kontrolka oleju również będzie migać.

Wyciek oleju

Olej wycieka najczęściej spod różnych uszczelek i o-ringów. Wyciek może być również spowodowany przez gniazda, przewody olejowe, przebitą uszczelkę głowicy cylindra (w której często dochodzi do mieszania oleju z płynem niezamarzającym) itp. Jeśli z układu wycieka duża ilość oleju, automatycznie prowadzi to do spadku ciśnienia oleju, co jest sygnalizowane zapaleniem się kontrolki na desce rozdzielczej.

Zatkane kanały olejowe w silniku

Wiele nowoczesnych silników zagranicznych jest skonstruowanych w taki sposób, że średnica ich kanałów olejowych jest raczej niewielka (tak jest np. w przypadku wielu nowoczesnych silników montowanych w pojazdach produkowanych przez koncern VAG). Dlatego konieczne jest stosowanie olejów odpowiedniej jakości, które są wystarczająco lepkie i nie zatykają kanałów, zmniejszając ich przepuszczalność. Ponadto maszyny te muszą być zasilane paliwem wysokiej jakości, aby odpady po spalaniu, które dostają się do oleju w niewielkich ilościach, nie zatykały kanałów olejowych.

Znaczne zużycie cylindrów/tłoków silnika

Występuje to w starszych silnikach i silnikach, które nie były remontowane przez długi czas. Jeśli ścianki cylindra są zdeformowane, na tzw. ubytki oleju marnuje się znacznie więcej oleju niż jest to zalecane w dokumentacji. W związku z tym, gdy olej silnikowy osiągnie próg niskiego poziomu, zapali się lampka ostrzegawcza. Nawet jeśli uzupełni się trochę smaru, wkrótce ponownie się zapali. Dlatego takie silniki powinny być remontowane, tzn. należy przeprowadzić remont kapitalny.

Benzyna lub płyn niezamarzający w oleju

Zwykle dochodzi do tego w przypadku uszkodzenia uszczelki głowicy cylindra. Może to spowodować przedostanie się środka zapobiegającego zamarzaniu do oleju i utratę jego właściwości lepkościowych. Często objawia się to ciągłym „wyciekaniem” płynu chłodniczego z układu, a z rury wydechowej może wydobywać się biały dym.

Co należy zrobić, gdy zapali się kontrolka oleju

Po zapoznaniu się z przyczynami, dla których może zapalić się kontrolka poziomu oleju, można przejść do pytania, co należy zrobić w takiej sytuacji. Po pierwsze, należy zrozumieć, że konkretne działania zależą bezpośrednio od przyczyn zaistniałej sytuacji. Dlatego podajmy algorytmy działań w takiej samej kolejności jak przyczyny.

Niski poziom oleju. Kolejność czynności w tym przypadku zależy od sytuacji, w której zapala się czerwona lampka kontrolna oleju. Najprostszym wariantem jest zapalenie się lampki w garażu lub na parkingu, po uruchomieniu silnika. W takim przypadku należy ponownie wyłączyć silnik, otworzyć maskę i za pomocą miarki zmierzyć poziom oleju w skrzyni korbowej. Jeśli to nie wystarczy, wystarczy dolać smaru do ok. 90…95% pomiędzy znakami MIN i MAX (nie trzeba dolewać do samej krawędzi, ponieważ jest to szkodliwe dla układu olejowego).

Podczas sprawdzania poziomu oleju maszyna musi być ustawiona na równej powierzchni! Ponadto poziom oleju należy sprawdzać regularnie, a nie tylko wtedy, gdy zapali się kontrolka oleju!

Zaleca się uzupełnianie smaru tym samym środkiem, którym był napełniany poprzednio. W tym celu podczas wymiany oleju najlepiej jest zawsze mieć przy sobie pozostały olej w pojemniku. Mieszanie olejów jest dopuszczalne, ale nie jest pożądane. Jeśli miesza się oleje o tej samej lepkości i tego samego typu, ale różnych klas, to połowa kłopotu, ale jeśli miesza się oleje o różnej lepkości, a zwłaszcza różne typy (na przykład olej syntetyczny i półsyntetyczny), to nie powinno się jeździć przez dłuższy czas w takim składzie. Przy najbliższej okazji lepiej jest zmienić skład oleju smarującego silnik, po uprzednim przepłukaniu go specjalnym olejem płuczącym.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach lepiej jest nie dolewać oleju, lecz całkowicie go wymienić. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zgodnie z przepisami nadszedł czas wymiany oleju.

Jeśli żółta kontrolka oleju zapala się podczas jazdy w mieście lub na autostradzie i świeci w sposób ciągły, należy postępować podobnie. Należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu (na poboczu drogi, parkingu), odczekać kilka minut, aby olej nieco ostygł i ustał jego ruch w układzie. Następnie sprawdź poziom w ten sam sposób za pomocą bagnetu. Jeśli jest coś do uzupełnienia – należy to zrobić. Jeśli nie – należy jak najszybciej udać się do warsztatu samochodowego lub centrum serwisowego i kupić (wymienić) odpowiedni olej silnikowy. Należy jednak jeździć z lekkim silnikiem, tzn. ze średnią prędkością i z małą prędkością. Jeśli kontrolka zapaliła się na autostradzie, a do sklepu jest długa droga, w skrajnym przypadku można dodać do oleju silnikowego inne substancje oleiste, na przykład olej roślinny stosowany w żywności lub inny o podobnym składzie. Ale oczywiście potem, przy najbliższej okazji, należy spuścić taki płyn i przepłukać układ olejowy.

Zatkany lub uszkodzony filtr oleju

Również w tym przypadku sytuacja jest dość prosta. Przy wyłączonym i schłodzonym silniku (!!!) wymontować filtr i sprawdzić jego stan. W związku z tym, jeśli jest bardzo zabrudzony, należy go wymienić. Każdy samochód ma określony przebieg, po którym zgodnie z przepisami należy wymienić filtr oleju. Należy go również obowiązkowo wymienić przy pełnej wymianie oleju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

Należy również starać się kupować filtry wysokiej jakości. Dobrze radzą sobie z usuwaniem zanieczyszczeń z oleju silnikowego (zwłaszcza jeśli jest on niskiej jakości), a także zatrzymują pewną ilość oleju w swojej objętości – są one niezbędne do normalnego rozruchu silnika, aby uniknąć głodu olejowego w tym momencie. Możliwe jest stosowanie zarówno oryginalnych filtrów, których markę można znaleźć w instrukcji, jak i ich odpowiedników. Pamiętaj jednak, że zawsze istnieje możliwość natrafienia na podróbkę, niezależnie od tego, czy jest to oryginał, czy analog.

Jak długo można jechać, gdy świeci się kontrolka oleju

Wielu kierowców interesuje również pytanie, jak daleko można jechać, gdy zapali się kontrolka oleju? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyczyny, która doprowadziła do takiej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc, pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po zapaleniu się kontrolki, jest sprawdzenie poziomu oleju. Jeśli jest poniżej wartości minimalnej i nie ma czego uzupełniać, przy niskim poziomie można przejechać kilka kilometrów z minimalnym obciążeniem silnika (tzn. średnie obroty silnika i niska prędkość) do miejsca, gdzie można uzupełnić/wymienić olej.

Jednocześnie należy przeprowadzić dalszą diagnostykę, ponieważ zapalenie się lampki może wskazywać nie tylko na niski poziom oleju, ale także na inne wymienione wyżej przyczyny. Nie wolno jeździć samochodem z niskim (poniżej wymaganego minimum) poziomem oleju w skrzyni korbowej silnika. Prowadzi to do znacznego zużycia silnika i ryzyka jego całkowitego zniszczenia. Prowadzi to oczywiście do znacznych i kosztownych napraw!

Tomasz Rutkowski | 25 marca, 2022
Nikola
Author: Nikola

Witam na mojej stronie internetowej. W tym miejscu dzielę się moimi poradami dotyczącymi naprawy samochodów. Strona dla przyjaciół z Polski.

One thought on “Żółta kontrolka oleju czy można jechać

  1. AvatarJuliusz Dudziak

    Krótko mówiąc – bierz pieniądze i biegnij do stacji obsługi

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *