Czas ładowania akumulatora

Nie tylko całkowicie rozładowany akumulator wymaga ładowania (nie jest to dobry pomysł), ale także akumulator, który jest w użyciu. Jednak czas ładowania będzie się różnił. Często trwa to od 8 do 12 godzin. Nasz kalkulator internetowy pomoże Ci obliczyć, ile potrzeba do naładowania akumulatora samochodowego prądem stałym.

Jak korzystać z kalkulatora

Aby dowiedzieć się, jak długo należy ładować akumulator, nie trzeba zagłębiać się we wszystkie szczegółowe procesy i wzory obliczeniowe, wystarczy skorzystać z tego kalkulatora.

Wszystkie trzy pola muszą być wypełnione w celu przeprowadzenia obliczeń online:

 1. W polu „Pojemność nominalna” wprowadź pojemność akumulatora pojazdu, który ma być ładowany.
 2. W polu „Stopień rozładowania” można wpisać zarówno wartość procentową obliczoną na podstawie tabeli, jak i napięcie zmierzone woltomierzem.
 3. W polu „Prąd ładowania” należy określić natężenie prądu, jakim ma być ładowany akumulator z prostownika.

Naciśnij przycisk „Calculate” (Oblicz), aby uzyskać czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora samochodu.

Pierwsze ładowanie nowego (nienaładowanego) akumulatora może trwać stosunkowo długo: 25-50 godzin (w zależności od stanu akumulatora). Czas ładowania używanego akumulatora zależy od stopnia jego rozładowania, czasu użytkowania i stanu. Mocno rozładowany akumulator może wymagać 14-16 godzin lub więcej.

Kiedy, w jaki sposób i jakim prądem ładować

Z reguły stan naładowania akumulatora ocenia się na podstawie gęstości elektrolitu. W pełni naładowany akumulator powinien mieć gęstość 1,26-1,28 g/cm³ i napięcie co najmniej 12,5 V. Wszystko zależy od gęstości elektrolitu początkowo zainstalowanego w nowym akumulatorze w Twoim miejscu zamieszkania, może to być napięcie 12,7 V lub 12,9 V. Im mniejsza gęstość, tym większe rozładowanie. Zmniejszenie gęstości o 0,01 g/cm3 w stosunku do wartości nominalnej oznacza, że akumulator jest rozładowany o około 6-8%. Stopień naładowania należy określić na podstawie słoika o najmniejszej gęstości.

Stopień naładowania (%) Gęstość elektrolitu (g/cm³) Stopień wyładowania (%) Napięcie akumulatora (V) Czas ładowania przy 10% pojemności (godziny)
100 1,277 0 12,73 Nie trzeba
90 1,258 10 12,62 2
80 1,238 20 12,50 4
70 1,217 30 12,37 6
60 1,195 40 12,24 8
50 1,172 50 12,10 10
40 1,148 60 11,96 13
30 1,124 70 11,81 16
20 1,098 80 11,66 20
10 1,073 90 11,51 24
0 1,06 100 11,4 Siarczanowanie

Akumulator kwasowo-ołowiowy, który jest rozładowany w ponad 50% latem i nawet w ponad 25% zimą, musi zostać wyjęty i naładowany. Wymaga również dodatkowego ładowania, jeśli gęstość słojów akumulatora różni się o więcej niż 0,02 g/cm³.

Za optymalny prąd ładowania akumulatora uważa się 0,05-krotność jego pojemności (ładunek wyrównawczy). Akumulator o pojemności 55 Ah ma prąd o wartości 2,75 Ah, a akumulator o pojemności 60 Ah ma prąd o wartości 3 Ah. Celem tej metody jest zapewnienie całkowitego odzyskania masy czynnej we wszystkich płytach akumulatora.

Ładunek wyrównawczy jest w stanie zneutralizować skutki głębokich wyładowań. Zalecane przy usuwaniu zasiarczenia elektrod spowodowanego długotrwałym użytkowaniem akumulatora na poziomie naładowania poniżej 70%.

Często jednak stosują tzw. boost charge i przyjmują inny współczynnik – 10% pojemności. Standardowy akumulator samochodu osobowego o pojemności 55Ah będzie ładowany prądem o natężeniu od 2,75 do 5,5A, natomiast akumulator o pojemności 60Ah będzie miał prąd ładowania od 3A do 6A. Należy jednak pamiętać, że im niższy prąd ładowania, tym głębsze ładowanie, choć trwa ono dłużej. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy przyłożonego napięcia – im wyższe, tym szybciej, ale nie może ono spaść poniżej 13,8 V i przekroczyć 14,5 V). Napięcie ładowania jest podnoszone do 16,0-16,5 V tylko w przypadku ładowania akumulatorów bezobsługowych.

Podawanie prądu o natężeniu powyżej 1/10 pojemności jest szkodliwe, ale prąd o natężeniu poniżej 1/20 będzie bezużyteczny podczas ładowania.

Warto zauważyć, że obecnie istnieje kilka metod ładowania akumulatora:

 • W przypadku prądu stałego;
 • Przy stałym napięciu;
 • Łączenie w trybie automatycznym (nie będziemy tego rozważać, ponieważ w tym przypadku nie jest konieczne stosowanie kalkulatora czasu).

Czas ładowania akumulatora przy stałym natężeniu prądu

Wzór na obliczenie prądu ładowania jest następujący: I=Q*k, gdzie Q to pojemność akumulatora, a k to współczynnik od wartości nominalnej (wartość idealna mieści się w zakresie 0,04…0,06, a wartość optymalna do 0,1). Na podstawie tego zalecenia można obliczyć czas potrzebny do całkowitego rozładowania akumulatora w następujący sposób: T= Q/ I. Po podstawieniu tych wartości widać, że jest to dość długi czas, ale ponieważ często nie jest wymagane pełne naładowanie akumulatora, a jedynie przywrócenie utraconej pojemności, wartość ta będzie dwa lub półtora razy mniejsza.

Aby w przybliżeniu oszacować czas potrzebny do naładowania akumulatora samochodowego stałym prądem, należy najpierw określić stopień rozładowania akumulatora (w procentach), następnie określić utraconą pojemność (w Ah), a potem, wybierając wartość prądu ładowania, obliczyć czas pełnego naładowania.

Pomnożenie tego współczynnika przez współczynnik 2 jest konieczne, ponieważ sprawność procesu wynosi 40-50%, a resztę pochłaniają ogrzewanie i związane z nim procesy elektrochemiczne.

Stosowaniu wzoru obliczeniowego musi towarzyszyć monitorowanie procesu ładowania, zwłaszcza pod koniec procesu, aby nie przegapić początku szybkiego wrzenia.

Gdy podczas ładowania napięcie na zaciskach akumulatora przestanie rosnąć w ciągu godziny, oznacza to, że akumulator jest naładowany w 100%.

Ostateczne napięcie zależy od prądu ładowania, temperatury, oporu wewnętrznego akumulatora, obecności zanieczyszczeń w elektrolicie oraz składu stopu kratowego.

Nikola
Nikola

Witam na mojej stronie internetowej. W tym miejscu dzielę się moimi poradami dotyczącymi naprawy samochodów. Strona dla przyjaciół z Polski.

 1. Avatar
  Imagionwa

  las

  Odpowiedz
 2. Avatar
  Herbrus

  Do zobaczenia wkrótce

  Odpowiedz